Facebook logo

                           GEA KRING TWENTE

algemeen micromounts mineralogie petrografie

 Start
programma
excursies
verhalen
pas gevonden
GEA dag
links
fotograferen
vraag & aanbod
bestuur
archief
lid worden
micro-foto's 

 

Werkgroep Petrografie

 

Sinds het seizoen 2003-2004 kent de GEA kring Twente weer een werkgroep Petrografie. Onder de bezielende leiding van Thijs Bezier is een (her)start gemaakt met dit moeilijke maar ook zeer boeiende onderdeel van de geologie. Een onderdeel ook waar de verzamelstukken letterlijk voor het oprapen liggen. Immers, daar waar in de mineralogie meestal een flinke reis en heel wat zweetdruppels nodig zijn om zelf mooie handstukken te verzamelen, kunnen delen van gesteentes, stenen, overal gevonden worden.

Wat is dan moeilijk(er) aan petrografie? Niet dus het vinden van verzamelstukken,maar wel het benoemen ervan: elk gesteente, elke steen is een samenstel van wisselende mineralen die ook nog eens in zeer uiteenlopende concentraties voor kunnen komen. En toch is dat de definitie van petrografie: het beschrijven, het benoemen en het indelen van gesteentes. Of in andere woorden: petrografie is het opsommen van de mineralen die het gesteente opbouwen (de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling), het aangeven van de wijze waarop deze bestanddelen zijn aan elkaar- en door elkaar gegroeid en het vermelden van de chemische samenstelling.

Moet u zich hierdoor laten afschrikken? Zeker niet, want de werkgroep Petrografie beoogt niet een studiegroep op academisch niveau te zijn of te worden. Integendeel, ze wil zoals de naam zegt een werkgroep zijn die gezamenlijk met vallen en opstaan elkaar verder helpt op dit moeilijke maar boeiende pad van gesteenteherkenning.gesteentetuin.JPG (177410 bytes)

Ze doet dit aan de hand van korte voordrachten, gezamenlijke analyse van bekende, redelijk eenduidige handstukken en een gezamenlijke discussie van de behaalde resultaten. Zoals onze voorzitter Piet Wolff het zo treffend weergaf: "de lamme leidt de blinde, en gezamenlijk komen ze heel ver."

Bent u nieuwsgierig geworden door dit stukje, laat dan eens uw gezicht zien op een van onze avonden. Elders op deze website kunt u het programma voor dit seizoen vinden.vuursteen.JPG (160879 bytes)107_0713.JPG (575135 bytes)

 

 

 

 

107_0714.JPG (452966 bytes)107_0716.JPG (362901 bytes)