Facebook logo

                           GEA KRING TWENTE

algemeen micromounts mineralogie petrografie

 Start
programma
excursies
verhalen
pas gevonden
GEA dag
links
fotograferen
vraag & aanbod
bestuur
archief
lid worden
micro-foto's 

 

Op de volgende sites vindt U meer informatie over geologie, musea, het verzamelen van mineralen, micromounts en fossielen en over verenigingen die zich hiermee bezighouden.

 www.gea-geologie.nl                 Landelijke stichting waar Kring Twente een onderdeel van is.

www.zwartewoudmineralen.nl  Vereniging van verzamelaars van mineralen uit het Zwarte Woud.

www.mineralienhalde.de           Clara Halde, Wolfach,  Zwarte Woud

www.bodemschat.nl                   De shop voor al je geologische benodigheden.

www.vulkanisme.nl                     Informatie over vulkanisme en vulkanen

www.za-mineralen.nl                  Verzamelaar uit Zuid Afrika die graag contact krijgt met collega verzamelaars.

www.kristalmuseum.nl                 Museum in Borculo

www.mineralen.com                  Informatie over beurzen, mineralen, verenigingen e.a.

www.rbmineral.de                     Mineralen uit de 'Clara' Schwarzwald

www.mineralennlc.nl                 Nederlandse Lapiradisten Club

http://ondergrondpagina.nl        Geologische pagina van Startpagina   

www.geoimpuls.nl                      Geologie cursussen

www.georeizen.nl                       Geologische reizen

www.webmineral.com                Mineralogische database met foto's, determineertabellen ea.

www.natuurlijk.nl                      Natuur, wandelen, overnachten e.a. De provincie Overijssel digitaal 

www.mineralien.ch                    Mineralen foto's

www.kristalle.ch                       Alpenmineralen

www.mindat.org                        Vindplaatsen, mineralenlijsten en veel informatie

www.mineralienatlas.de            Veel informatie over mineralen, vindplaatsen ea.

www.mg-mineralien-fossilien.de  Veel Duitse vindplaatsen en mooie foto's van oa. micromounts.

www.fossiel.net                            Fossielen verzamelen, vindplaatsen, discussieforum en excursies

www.rockhounds.com                 Amerikaans online mineralentijdschrift

http://wannenkopfe.strahlen.org Nieuwe site over de Wannenköpfe met veel foto's en informatie van Fred Kruijen. (helaas in het Engels)

www.conditionsofsuccess.dds.nl/sten/geoned.html Site met o.a. foto's van gesteenten en zwerfstenen.

www.theimage.com           Engelstalige site met veel foto's van mineralen en edelstenen

www.lichtstraaltje.nl       Winkel en groothandel in Bovenkarspel.

www.aardkundigewaarden.nl   Zwerfstenen en zwerfstenen eiland te Maarn

www.ijssellandgeologie.nl     Geologische Vereniging IJsselland

www.verzamelen.beginthier.nl  Allerlei links van verzamelaars en verzamelingen

www.smorf.nl   Kristaltekeningen

www.deoudeaarde.nl   Museum met mineralen en stenen te Giethoorn.

www.fluorescent.nl    Alles over fluorescentie

www.zeolite-collection.eu  Prachtige site over zeolieten met veel foto's van Volker Betz

www.wagnerul.de/MINERAL/Mineralogie.htm  Vindplaatsen en foto's van Lavrion

www.kristallin.de  Gesteenten, zwerfstenen ed.

www.aardkundigewaarden.nl   het Zwerfstenenmonument, Aardkundige monumenten en Digitaal Zwerfstenenmuseum.