Facebook logo

                           GEA KRING TWENTE

algemeen micromounts mineralogie petrografie fossielen

 Start
programma
excursies
verhalen
pas gevonden
GEA dag
links
fotograferen
vraag & aanbod
bestuur
archief
lid worden
micro-foto's 

 

Werkgroep Fossielen

De laatste paar jaar komt met enige regelmaat de vraag naar boven of we niet iets zouden moeten doen met fossielen. Er zijn enkele leden die fossielen verzamelen, of op zijn minst erg veel interesse hebben in fossielen.
Tot nu toe was het gebied rond fossielen althans in het Twentse voornamelijk voorbehouden aan de NGV.

Om toch te proberen de fossielenliefhebbers tegemoet te komen, hebben we contact opgenomen met de voorzitter van NGV Twente, Eric Mulder. Als resultaat hebben we afgesproken komend seizoen een drietal gezamenlijke werkgroep avonden te organiseren op ons vaste adres in Hengelo.

De eerste avond is gepland op donderdag 23 november en zal geleid worden door Eric. Bij voldoende animo hebben we nog twee avonden gepland en wel 18 januari en 22 maart.

Het is niet de bedoeling om een lezingencyclus te organiseren, maar juist een interactieve werkgroep avond. Input wat te doen de eerste avond is dus zeer gewenst om niet te zeggen noodzakelijk.

Op de algemene openingsavond zal dit zeker aan de orde komen, maar ideen kunnen ook via e-mail worden ingediend bij n van de bestuursleden.

Bedenk als fossielenliefhebber goed: dit is een eenmalige kans om weer iets van de grond te krijgen in onze regio. Dus laat van je horen en/of laat je zien op de eerste avond.